Europaperspektiv 2018. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag
Europaperspektiv 2017. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag
Europaperspektiv 2016. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag
Europaperspektiv 2015. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag
EU och de globala obalanserna. Europaperspektiv 2014. Bakardjieva Engelbrekt, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag

I Europaperspektiv 2014 diskuterar tio ledande svenska forskare vår tids viktigaste globala frågor och EU-samarbetets betydelse för att driva dem framåt. Klimathotet, fattigdomen och människohandeln är några av de problem som vittnar om allvarliga globala obalanser. Klarar EU-länderna att upprätthålla sin ambitionsnivå i arbetet med dessa frågor? Hur utvecklas EU:s strategiskt viktiga relationer till Afrika, Kina och Ryssland? Och har Cathrine Ashton och EU:s nya utrikestjänst lyckats ge unionen en starkare röst? Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i två paneler för att diskutera EU:s roll i världspolitiken.

EU står inför utmaningen att hitta effektiva vägar ut ur den ekonomiska krisen och stärka sin globala konkurrenskraft. I Europaperspektiv 2013 diskuterar tretton ledande svenska forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskap alternativa vägar framåt. Kan EU stärka sin konkurrenskraft och samtidigt minska de sociala klyftor och politiska spänningar som krisen har skapat? Går ekonomisk konkurrenskraft att kombinera med utbyggd välfärd och hänsyn till miljön? Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i en debatt om vad som är den globala konkurrenskraftens rätta pris.

I årets volym av Europaperspektiv lyfter nio ledande svenska forskare fram dynamiken mellan arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism som en avgörande fråga för EU:s sammanhållning i en tid av allvarlig ekonomisk kris. Hur påverkar krisen migrationspolitiken och EU:s gränser mot omvärlden? Vad betyder arbetslösheten och de växande nationalistiska strömningarna för möjligheten att upprätthålla den gemensamma arbetsmarknaden? Kan EU-länderna enas om en gemensam politik för arbetskraftsinvandring, som lösning på Europas långsiktiga demografiska underskott?

Överlever EMU utan fiskal union? Europaperspektiv 2011. Bernitz, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-044-0)

Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism - hot mot EU:s sammanhållning?

Drygt ett decennium efter att den gemensamma valutan infördes är euron utsatt för sin hittills värsta kris. Denna bok handlar om vad som behöver göras för att återupprätta förtroendet för det ekonomiska och monetära samarbetet i Europa. Räcker det med att skärpa medlemsländernas efterlevnad av stabilitets- och tillväxtpakten och förbättra det finanspolitiska samarbetet? Eller krävs rent av att den monetära unionen kompletteras med en fiskal union, det vill säga gemensamma skatter och en gemensam finanspolitik på EU-nivå?

Detta är den fjortonde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv diskuterar de betydande utmaningar som eurokrisen innebär, och hur de bör mötas.

Oxelheim, Pehrson och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-038-9)
Gustavsson, Oxelheim och Pehrson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-029-7)

Detta är tolfte årgången av Europaperspektiv Här presenteras nio essäer av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, vilka utifrån sina respektive perspektiv tecknar bilden av ett EU präglat av bristande likformighet och ofullgången integration.

Europaperspektiv 2008. Cramér, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-014-3)

I den elfte årgången av Europaperspektiv presenteras nio bidrag av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som utifrån olika angreppssätt diskuterar EU:s arbete med att etablera sig som en ledande kraft i kampen mot klimatförändringarna

SSEL Volume 10.Derlén & Lindholm, red. Hart, Bloomsbury Publishing, Oxford

The Court of Justice of the European Union Multidisciplinary Perspectives
First Edition
Edited by: Mattias Derlén and Johan Lindholm

This is volume 10 in the series Swedish Studies in European Law.

SSEL Volume 9.Persson & Kristoffersson, red. Hart, Bloomsbury Publishing, Oxford

Swedish Perspectives on Private Law Europeanisation
First Edition
Edited by:Annina H Persson, Eleonor Kristoffersson

This is volume 9 in the series Swedish Studies in European Law.

SSEL Volume 8. Bergström, Iacovides, Strand, red. Hart, Bloomsbury Publishing, Oxford

Harmonising EU Competition Litigation
First Edition
Edited by: Maria Bergström, Marios Iacovides, Magnus Strand

This is volume 8 in the series Swedish Studies in European Law.

SSEL Volume 7. Hess, Bergström, Storskrubb, red. Hart, Bloomsbury Publishing, Oxford

EU Civil Justice
First Edition
Edited by: Burkhard Hess, Maria Bergström, Eva Storskrubb

This is volume 7 in the series Swedish Studies in European Law.

SSEL Volume 6. Nergelius, Kristoffersson, red. Hart, Bloomsbury Publishing, Oxford

Human Rights in Contemporary European Law
First Edition
Edited by: Joakim Nergelius, Eleonor Kristoffersson

This is volume 6 in the series Swedish Studies in European Law.

SSEL Volume 5. Bergström, Cornell, red. Hart Publishing, Oxford

European Police and Criminal Law Co-operation. Edited by Maria Bergström and Anna Jonsson Cornell

This volume in the series Swedish Studies in European Law, produced by the Swedish Network for European Legal Studies, focuses on EU criminal law and transnational police co-operation.

European monographs, Cross-Border Enforcement of Claims in the EU
by: Mikael Berglund
May 2014

General Principles of EU Law and European Private Law
Edited by: Ulf Bernitz, Xavier Groussot, Felix Schulyok
October 2013

Labour Law, Fundamental Rights and Social Europe

This volume, comprising three parts and ten chapters, all of them peer-reviewed essays, arises from the work of the Swedish Network for European Legal Studies. Its focus is on labour and social security law. The chapters, written by distinguished legal researchers associated with Swedish universities, provide insight into a range of topical and important developments, seeking new and interesting perspectives.

 

National Developments in the Intersection of IPR and Competition Law

This is the third volume in the series Swedish Studies in European Law, produced by the Swedish Network for European Legal Studies, a national network comprised of Swedish universities focusing on recent legal developments within European Union law. In this volume, Swedish researchers with specific interests in European Market law - intellectual property rights, competition and marketing law - have joined forces to review recent Swedish legislation and case-law of particular European interest in national Swedish Courts or the Court of Justice of the European Union ('CJEU'). The volume also includes comments on general EU developments from a Swedish perspective.

General Principles of EC Law in a Process of Development
Edited by: Ulf Bernitz, Joakim Nergelius, Cecilia Cardner
June 2008

The Swedish Network for European Legal Studies is happy to announce the second volume in this new series of annual publications which acts as a forum for the publication of studies on European law by Swedish scholars. The annual contains peer-reviewed articles aimed at spreading Swedish legal research on European law to a wide international audience. The editors of the yearbook are Professor Per Cramér and Associate Professor Thomas Bull. The articles in the volume are concerned with European law, its development, impact and reform; furthermore they are original, analytical contributions to doctrinal debates and questions, by legal researchers mainly, but not exclusively, connected with the Swedish universities.

The Swedish Network for European Legal Studies is happy to announce the launch of a new annual publication which will act as a forum for the publication of studies on European law by Swedish scholars, entitled Swedish Studies in European Law. This will be a hardback of about 300 pages annually, containing peer-reviewed articles aimed at spreading Swedish legal research on European law to a wide international audience. The editors of the yearbook are Professor Nils Wahl, chairman of the board of the Swedish Network, and Professor Per Cramér. The articles in the volume are concerned with European law, its development, impact and reform; furthermore they are original, analytical contributions to doctrinal debates and questions, by legal researchers mainly, but not exclusively, connected with the Swedish universities.

General Principles of European Community Law
by: Ulf Bernitz, Joakim Nergelius
November 2000