Konferens: EU:s integrerade förvaltningssamarbete, ömsesidigt förtroende och rättsstatsprincipen

 

HAR NÖJET ATT PRESENTERA EN KONFERENS OM:

EU:s integrerade förvaltningssamarbete, ömsesidigt förtroende och rättsstatsprincipen

 

4 april 2019 Stockholm

| Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm|

Program

För att registrera dig till konferensen, vänligen maila koordintor

Marie Kagrell: marie.kagrell@juridicum.su.se