Konkurrensrätt och arbetsrätt - Nordiska och Europeiska perspektiv

Konkurrensrätten och arbetsrätten har traditionellt i Norden setts som två separata rättsområden. Gränsen dem emellan har uppfattats som relativt klar och gränsdragningsproblemen har varit få.Konkurrensrättens utveckling, EG-rättens inflytande och den arbetsrättsliga regleringens stora ekonomiska betydelse har lett till att frågan om förhållandet mellan arbetsrättsliga regleringar (inte minst genom kollektivavtal) och deras förenlighet med konkurrensrättens krav numera har kommit att ställas på sin spets i olika sammanhang.EG-domstolen har fått avgöra flera mål som gäller förhållandet mellan arbetsrätt och konkurrensrätt, men också nationella myndigheter och domstolar i Norden har ställts inför nya frågeställningar.Nätverket inbjuder till en konferens för att mångsidigt och ingående belysa dessa problem. Som talare medverkar ledande experter på arbets- och konkurrensrätt. Konferensen tar upp frågor om:

  • den internationella och europeiska konkurrensrättens utgångspunkter vad avser social reglering
  • förhållandet mellan nationell konkurrensrätt och EG-rätten
  • utrymmet för arbetsmarknadens parter att träffa nationella lösningar
  • specialproblem vid offentlig upphandling
  • kollektiva försäkringssystem och konkurrensrätten
  • processuella aspekter som gäller saklegitimation mm. i konkurrensärenden.

 Talare:Kiran S. Desai, partner, Rowe & Maw, BrysselNiklas Bruun, professor, Arbetslivsinstitutet, StockholmNils Wahl, docent, Juridiska fakulteten, Stockholms universitetJens Fejø, professor, Juridisk institut, Handelshögskolan KöpenhamnRuth Nielsen, professor, Juridisk institut, Handelshögskolan KöpenhamnHans Ekman, chefsjurist, Kommunförbundet, StockholmEva Edwardsson, doktorand, juridiska fakulteten, Uppsala universitetGeir Høin, advokat, Norsk Kommuneforbund, OsloTorbjörn Andersson, docent, juridiska fakulteten, Uppsala universitetKurt Junesjö, förbundsjurist, LO-TCO-Rättsskydd AB  Program09.00 Introduktion09.15 The Impact of Competition Law on the Labour Market in a Comparative Perspective Mr Kirian S Desai, partner, Row & Maw Bryssel10.30 Kaffe10.45 Tillämpningsområdet för EG:s konkurrensrätt Docent Nils Wahl, Stockholms universitet11.15 Avtalsutrymmet för arbetsmarknadens parter att träffa avtal med beaktande av nationell och europeisk konkurrensrätt Professor Jens Fejo, Handelshögskolan Köpenhamn11.45 Diskussion12.30 Lunch14.00 Konkurrens och sociala hänsyn vid offentlig upphandling Professor Ruth Nielsen, Handelshögskolan Köpenhamn Chefsjurist Hans Ekman, Kommunförbundet15.00 Kollektiva hem- och pensionsförsäkringar Doktorand Eva Edwardsson, Uppsala universitet Advokat Geir Høin, Norsk Kommuneforbund16.00 Kaffe16.15 Processuella aspekter på tvister om kollektivavtals och andra kollektiva arrangemangs förenlighet med de konkurrensrättsliga reglerna Docent Torbjörn Andersson, Uppsala universitet Förbundsjurist Kurt Junesjö, LO-TCO-Rättsskydd