Konkurrensrätt och idrott

Den idrottsliga sektorn omsätter allt större belopp. Därmed blir det alltmer relevant att beakta hur regler, beslut och överenskommelser inom idrotten påverkar marknaden och hur detta förhåller sig till tillämpliga rättsliga regler. Att konkurrensrättsliga regler i princip är tillämpliga på idrottslig verksamhet är känt sedan länge känt genom EU-domstolens och kommissionens verksamhet, men de har i begränsad utsträckning påverkat hur idrotten är organiserad eller hur idrottslig verksamhet bedrivs. Frågor om hur konkurrensrätten ska tillämpas på idrottslig verksamhet och vilka konsekvenser det leder till har fått ökad svensk aktualitet i ljuset av två avgöranden från Marknadsdomstolen i december 2012. Det första målet, Svenska Hockeyligan mot Konkurrensverket, gällde en påstådd överenskommelse att under pågående lockout inte anställa NHL-spelare i Elitserien. Det andra målet, Svenska Bilsportförbundet mot Konkurrensverket, gällde idrottsförbunds möjlighet att förhindra sina medlemmar från att delta i aktiviteter som konkurrerande aktörer organiserar. Under seminariet diskuteras vad dessa avgöranden och konkurrensrätt mer allmänt innebär för svensk idrott.