Norge, EES och Sverige - med anledning av det norska jubileumsåret 2014

Svenska nätverket för europarättslig forskning (SNEF) har beslutat att uppmärksamma det Norska jubileumsåret 2014 genom en konferens på Nordiska museet där Norges och Sveriges samarbete inom ramen för EES ställs i fokus.

I Norge firas året med anledning av att den Norska Riksförsamlingen, med överväldigande flertal, antog en Norsk grundlag i Eidsvold den 17 maj 1814. Eidsvoldsförfattningen var en av världens första moderna konstitutioner och är fortfarande gällande. Nätverket har valt att låta seminariet sammanfalla med det datum, den 20 oktober, då det Norska stortinget, efter internationell påtryckning, beslöt att ingå union med Sverige som ett självständigt rike med bibehållande av Eidsvoldförfattningen. En union som skulle vara i 91 år.

Norges politiska organ och inte minst dess Højesteret fick under unionstiden försvara den norska konstitutionen och den frihet den grundlade mot svenska anspråk. Liknande frågeställningar har sedan 1990-talet uppkommit med anledning av Norges medlemskap i EES. Sedan Norge tillträtt Schengenavtalet och samarbetet utvidgats från inre marknadsfrågor till mer sociala- och miljöpolitiska områden utmanas Eidsvoldförfattningen ytterligare, och det har förstärkts sedan Lissabonfördraget avskaffade pelarsystemet, EU:s rättighetsstadga fått juridisk betydelse och av EU-domstolens dynamiska praxis.

Seminariet avser belysa och jämföra de konstitutionella villkoren och följderna, både för Norge och Sverige, av medlemskap i EES respektive EU.

För fullt program och anmälan vänligen se länkar till höger. För mer information eller frågor vänligen kontakta koordinator Pernilla McAlevey på nef@juridicum.su.se.