Utmaningar för framtidens EU-skatterätt

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER I TILL SEMINARIUM OM:

Utmaningar för framtidens EU-skatterätt
Torsdagen den 7 maj 2015

| Summit T-House, Engelbrektsplan 1 invid
Humlegården, Stockholm |

För detaljerat program, se menyn till höger.

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla. Registreringen har nu stängt, för fråga om sen anmälan vänligen maila koordinator Pernilla McAlevey på nef@juridicum.su.se.