Länkar

Nätverkets styrgrupps består av representanter från följande:

Stockholms Universitet, Juridiska institutionen www.jurinst.su.se

Uppsala Universitet, Juridiska Fakulteten www.jur.uu.se

Lunds Universitet, Juridiska Fakulteten www.jur.lu.se

Göteborgs Universitet, Juridiska institutionen law.handels.gu.se

Örebro Universitet, Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete www.oru.se

Umeå Universitet, Centrum för Europarätt och Internationell Handelsrätt www.jus.umu.se

 

Andra tips på länkar följer:

Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap www.snes.se

Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi www.snee.org

Centrum för europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) www.cergu.gu.se

Europarättsnätverket vid Oslo universitet www.jus.uio.no

Svenska Institutet för Europapolitiska Studier (Sieps) www.sieps.se

Stockholm Center for Commercial Law (SCCL) www.sccl.se

The Academy for European Law www.era.int