Organisation

Nätverket för europarättsforskning leds av en styrgrupp vars uppgift är att ta ställning till nätverkets grundstruktur och större frågor. Det löpande arbetet handhas av ordförande och koordinator. Ordförande i Nätverket är Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt och nuvarande koordinatorer är Parasto Taffazoli och Cornelia Larsson. För vidare frågor eller uppgifter, se information under kontakt.

Styrgruppen 2016

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Stockholm (ordförande)

Ulf Bernitz, Stockholm

Björn Lundqvist, Stockholm

Stockholms Universitet, Juridiska institutionen www.jurinst.su.se

Maria Bergström, Uppsala

Vladimir Bastidas, Uppsala

Uppsala Universitet, Juridiska Fakulteten www.jur.uu.se

Sanja Bogojevic, Lund

Xavier Groussot, Lund

Lunds Universitet, Juridiska Fakulteten www.jur.lu.se

Andreas Moberg, Göteborg

Thomas Erhag, Göteborg

Göteborgs Universitet, Juridiska institutionen law.handels.gu.se

Mattias Derlén, Umeå

Johan Lindholm, Umeå

Umeå Universitet, Centrum för Europarätt och Internationell Handelsrätt www.jus.umu.se

Joakim Nergelius, Örebro

Marja-Liisa Öberg, Örebro

Örebro Universitet, Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete www.oru.se