Europaperspektiv 2011: Överlever EMU utan fiskal union?

Överlever EMU utan fiskal union? Europaperspektiv 2011. Bernitz, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-044-0)