Europaperspektiv 2015: välfärdsgapet - EUs sociala utmaning.

Välfärdsgapet - EUs sociala utmaning. Europaperspektiv 2015. Bernitz, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag

Europaperspektiv 2015

Elva ledande forskare om välfärdsgapet i Europa

I Europaperspektiv 2015 diskuterar elva ledande svenska forskare välfärdsgapet i
Europa och hur den sociala sammanhållningen kan säkras. Att minska fattigdomen
och det sociala utanförskapet har blivit en topprioritering för EU i spåren av den
ekonomiska krisen. Utvecklingen i de hårdast drabbade länderna går dock i motsatt
riktning och de ekonomiska skillnaderna mellan EU:s medlemsstater fortsätter att
öka. Är ett bestående välfärdsgap på väg att etablera sig mellan Europas mer
välmående ekonomier och de som har halkat efter? Författarna presenterar
forskning på en rad nyckelområden och möts i två paneler för att diskutera EU:s
roll för en rad centrala frågor såsom: socialförsäkringarna och de sociala
rättigheterna, ungdomsarbetslösheten och relationerna på arbetsmarknaden, den
sociala tilliten mellan medborgarna och den press som högerpopulismen sätter på
de etablerade politiska partierna.

Moderator: Cecilia Garme, politisk journalist och fil. dr i statsvetenskap.